Algemene voorwaarden

Op de lessen en workshops van TangoWorks zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

 • De leerling is pas ingeschreven als de betreffende leskaart/strippenkaart is betaald. Zonder inschrijfformulier, pinbon en ook kwitantie in geval van contante betaling kan TangoWorks bij verlies van je leskaart geen duplicaat geven.

 • Leskaarten en cursussen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden doorgegeven aan derden.

 • De strippenkaart van 10 lessen is 11 lesweken geldig. Vakanties en andere gelegenheden waarbij TangoWorks gesloten is worden niet meegerekend in deze 11 lesweken.

 • De strippenkaart is geldig voor alle lessen die plaatsvinden van maandag t/m vrijdag en de SBB training op zaterdag.

 • De strippenkaart is niet geldig voor zondag- en zomerworkshops, Xtra TangoBoost, Performancegroep en privelessen.

 • Ongebruikte lessen neem je mee naar je volgende kaart. Dit geldt alleen voor de 10-lessenkaart.

 • De strippenkaart van 10 lessen kan eenmalig verlengd worden met 4 lesweken.

 • De strippenkaart van 10 lessen is pas geldig na betaling

 • Het bedrag voor de strippenkaart van 10 lessen dient vóór de eerste les waarop de kaart moet ingaan te zijn overgemaakt op: rekeningnummer 4701498 t.n.v Tangoworks te Rotterdam. Onder vermelding van eigen naam.

 • Het bedrag voor de Start2Tango cursus dient vóór de eerste les waarop de kaart moet ingaan te zijn overgemaakt op: rekeningnummer 4701498 t.n.v Tangoworks te Rotterdam. Onder vermelding van eigen naam.

 • Inhalen van gemiste lessen met betrekking tot de Start2Tango cursus kan alleen binnen de termijn van 5